Chráníme Vaše osobní údaje

 Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR:

1.Máme osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje) zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků
2.Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání
3.Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme
4.Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).
5.Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců).
6. Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí
7. Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem
8. Máme osobní údaje v zamčené místnosti
9. Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.)
10.Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)
11. Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.)
12.Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.)
13. Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje
14.Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu
15.Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
16.Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám
17.Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí
18.Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám

Název firmy: Oceanic Services, s.r.o., IČ: 04757696, DIČ CZ04757696
Název firmy: Stadler Consulting, s.r.o., :IČ: 29036747, DIČ CZ29036747