Technické prohlídky lodí

 Upozorňujeme majitel všech námořních jachet delších než 12m na povinnost provedení auditu nakládání s odpady (Garbage management plane). I když ne ve všech státech unie je tento dokument striktně vyžadován, vystavuje se majitel riziku pokuty za nesplnění této povinnosti. Dalším vyžadovaným dokumentem může být audit nakládání s odpadními vodami (Seawage). Informujte se u nás a předejděte problémům s přístavními orgány. Oba dokumenty je u nás možno objednat a vyřídit. 

Technické prohlídky jsou prováděny na základě pověření, vydaném společností ČS Lloyd. Prohlídky lodí jsou akceptovýny Námořními úřady a Státními plavebními správami České i Slovenské republiky.

Prohlídku provádí osobně inspektor - Vladimír Štádler. U příležitosti prohlídky Vám velmi rád poradím s navigačním a komunikačním vybavením Vaší jachty. Rád odpovím na Vaše dotazy týkající se námořní plavby. 

Dotazy na podmínky prohlídky Vaší lodi: GSM: Čechy: 00420 777 340 500,  Slovensko: 00421 908 505 685, e-mail:info@s-consult.cz

Pokud jste loď zakoupili a je zapotřebí její registrace, můžeme Vám zařídit její registraci pod Českou, Slovenskou na klíč. Jednáme na základě plné moci.

Můžeme Vám pomoci najít řešení i dalších problémů, před kterými majitelé jachet často stojí.

 

Délka plavidla

  CENA ZA PROHLÍDKU  
 2,5 - 3,99 m   3.960,-  
    4 - 5,99 m   5.940,-  
    6 - 7,99 m   7.920,-  
   8 - 9,99 m   9.900,-  
 10 - 11,99 m   11.880,-  
 12 - 13,99 m   13.860,-  
 14 - 15,99 m   16.500,-  
 16 - 17,99 m   19.000,-  
 18 - 19,99 m   24.000,-  
 20 - 24 m   36.000,-  


 

Sazby jsou uvedeny bez cestovních nákladů inspektora

Ceny bez DPH. Nejsou v nich zahrnuty žádné administrativní poplatky.  Cenovou nabídku Vám individuálně zašleme na základě požadavku pro konkrétní plavidlo. Před zahájením práce uzavíráme krátkou, jednoduchou smlouvu.