Technické prohlídky lodí

Upozorňujeme majitel všech námořních jachet delších než 12m na povinnost provedení auditu nakládání s odpady (Garbage management plane). I když ne ve všech státech unie je tento dokument striktně vyžadován, vystavuje se majitel riziku pokuty za nesplnění této povinnosti. Dalším vyžadovaným dokumentem může být audit nakládání s odpadními vodami (Seawage). Informujte se u nás a předejděte problémům s přístavními orgány. Oba dokumenty je u nás možno objednat a vyřídit. 

Technické prohlídky jsou prováděny na základě pověření, vydaném společností ČS Lloyd. Prohlídky lodí jsou akceptovýny Námořními úřady a Státními plavebními správami České i Slovenské republiky.

Prohlídku provádí osobně inspektor - Vladimír Štádler. U příležitosti prohlídky Vám velmi rád poradím s navigačním a komunikačním vybavením Vaší jachty. Rád odpovím na Vaše dotazy týkající se námořní plavby. 

Dotazy na podmínky prohlídky Vaší lodi: GSM: Čechy: 00420 777 340 500,  Slovensko: 00421 908 505 685, e-mail:info@s-consult.cz

Pokud jste loď zakoupili a je zapotřebí její registrace, můžeme Vám zařídit její registraci pod Českou, Slovenskou na klíč. Jednáme na základě plné moci.

Můžeme Vám pomoci najít řešení i dalších problémů, před kterými majitelé jachet často stojí.

Ceník jachty 2023

Sazby jsou uvedeny bez cestovních nákladů inspektora

Ceny bez DPH. Nejsou v nich zahrnuty žádné administrativní poplatky.  Cenovou nabídku Vám individuálně zašleme na základě požadavku pro konkrétní plavidlo. Před zahájením práce uzavíráme krátkou, jednoduchou smlouvu.