Sledování GSM telefonů

 

 Ve výstavbě. Zde se dozvíte podrobnosti o ožnostech sledování GSM telefonů pomocí systému ONSAT TRACK.

Je poměrně obtížně řešitelný úkol, i když se zadání zdá být jednoduché.

 

 Existuje mnoho systémů, které mají samo sledování velmi dobře vyřešeno. Velkým problémem však zůstává energetická náročnost a tím velmi rychlé vybíjení baterie. GSM telefon nelze z tohoto důvodu považovat za běžnou sledovací jednotku, která je pevně instalována. Pokud je naopak telefon napojen na externí napájení, běžnou sledovací jednotku prakticky nahradí. Je potřebné si uvědomit, jaký účel sledováním telefonu sledujeme a uvědomit si, zdali v praxi vyhoví. Příklad bude udělán pro HTC Desire S, kterého poloha se na stránkách zobrazuje.

 Jak instalovat ONSAT TRACK pro GSM telefony: V Android Store si stáhneme zdarma program InstaMapper GPS Tracker. Zadáte do něj kód, který Vám pošleme. Další vstupní údaje jsou: Interval posílání zpráv, povolení startu aplikace při startu telefonu, vzdálené ovládání pomocí SMS, a chod programu v utajeném režimu. Celá akce zabere maximálně 5 minut. Na PC otevřeme link, který  je chráněn uživatelským jménen a heslem. Je součástí registrace. Nikde nezadáváme č.SIM ani tel. číslo telefonu. Tel. číslo jakéhokoliv telefonu můžeme zadat v adminicatraci ONSAT TRACK pro účely zasílání zpráv o překročení povoleného území - Geo fencing. Jsou i další možná upozornění. Screen shoty telefonu jsou k dispozici ZDE.

 Jak sledování probíhá bez externího napájení: Sledování funguje za předpokladu, že na telefonu je povolen datový přenos a je zapnuta GPS.  Aby poloha byla odeslána, je zapotřebí, aby majitel telefonu byl mimo budovu venku, kde přístroj dokáže určit polohu a telefon nebyl uspán - měl aktivní displej. Pokud je displej uzamknut a telefon spí, není funkce sledování aktivní a telefon nic neodešle. Tato opatření jsou základní podmínkou použitelnosti. Jakékoliv neustálé pokusy o získání polohy a pokusy o odesílání, které jsou neregulovány nikdy u žádného systému nedokázaly udržet životnost baterie více jak 12 hodin. 

 Jak sledování probíhá, pokud je telefon na externím napájení: Pokud je telefon nastaven tak, aby se při napojení na externí napájení neuspával, sledování probíhá v nastaveném intervalu. Nejmenší je 1 minuta. Pokud má telefon daové spojění a určenu polohu GPS, je poloha odesílána tak, jak je nastaven ovládací program InstaMapper GPS Tracker v telefonu.

 Oznamování událostí: Je možné pomocí e-mailu nebo/současně pomocí SMS na jakýkoliv GSM telefon, libovolného operátora. Vše se nastavuje v aministraci na PC. 

 

Upozornění: Instalace a sledování musí být v souladu s právními předpisy země, ve které se uživatel i sledovaný nachází. STADLER Consulting, s.r.o nebere na sebe žádnou odpovědnost v tomto ohledu.